I Haugesund Volleyballklubb skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel.

I Haugesund volleyballklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.


Retningslinjer Ungdomsidrett - Norges Volleyballforbund

Bestemmelser om barneidrett - Norges Volleyballforbund


Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.
Eksempler på temaer du kan si fra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel m.m.

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!


Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i ditt idrettslag.

Målet med å varsle er å si fra til en ansvarsperson som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen(e) som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og hindre at det skjer igjen.

Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si fra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.

Du kan si fra skriftlig via mail, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv skriver ned saken skriftlig slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd.

Klubbens kontaktpersoner for varsling: 

Mads Bårdsen: Tlf: 92880422 Mail:  mads@ydra.no

Åse Karin Brynjelsen:  Tlf: 93231653 Mail: aasekarin79@gmail.com


Hva bør du tenke på når du varsler?

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg.  Her er noen råd og tips når du skal varsle:

  • Før du skriver inn i skjema eller snakker med en ansvarsperson – Oppsummer for deg selv hva som har skjedd, hvem som er involvert og hvor det har skjedd.
  • Prøv å være så konkret som mulig om det som har skjedd. Om det er flere hendelser, skill de gjerne fra hverandre og beskriv dem separat.
  • Har du noen form for dokumentasjon på det som har skjedd, send dette inn med varselet. Det kan være bilder, sms, chat-meldinger, e-post, film, lydfiler m.m.
  • Vet du om andre som enten har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder gjerne navn og kontaktinformasjon til dem.

Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis, ta kontakt med oss her:

Åse Brynjelsen: 93231653

Mads Bårdsen: 92880422

 

Hva skjer når du har sendt inn varselet?

Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tatt tak i av kontaktpersonene i klubben.  

Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen 7 dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.